Uniwersytet Trzeciego Wieku

DEKLARACJA NA ROK AKADEMICKI 2024/2025


Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz w celach związanych z rekrutacją i działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Niewyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji.