Uniwersytet Trzeciego Wieku

OTOCZENIE SPOŁECZNE

Regionalna Sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku WSG podejmuje różne  inicjatywy na rzecz rozwoju samych słuchaczy, ale też ich środowiska lokalnego. Angażujemy się w akcje charytatywne, wspierając potrzebujących. Wśród słuchaczy rozwija się także wolontariat, wzajemna pomoc, życzliwość i uśmiech do drugiego człowieka.

 prof. WSG dr inż. Cezary Kościelak jest członkiem Bydgoskiej Rady Seniorów, działającej przy Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Jednocześnie  od 1 grudnia 2016r. jest również delegatem Kujawsko – Pomorskiego Zespołu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Zapraszamy serdecznie do zgłaszania uwag oraz sugestii dotyczących rozwoju polityki senioralnej, współpracy z innymi instytucjami działającymi na rzecz osób starszych oraz ich aktywizacji.

Działalność UTW doceniana jest przez władze samorządowe i inne instytucje, które obejmują naszą działalność patronatem. Otrzymujemy liczne podziękowania i gratulacje, które publikujemy w zakładce podziękowania. Cieszymy się z każdej opinii, także tej negatywnej, ponieważ pozwala to na podnoszenie standardów naszych działań oraz dostosowanie oferty do zainteresowań słuchaczy.

Staramy się także o pozyskiwanie środków zewnętrznych na organizację zajęć dodatkowych, w ramach ogłoszonych grantów konkursowych. Zakładka projekty realizowane w ramach UTW przedstawia projekty które realizujemy, w tym również te które zostały zakończone.