Uniwersytet Trzeciego Wieku

PROJEKT LGD

 

Projekt "Tańczymy i DziałaMy - warsztaty dla osób 60+" skierowany jest do grupy 15 seniorów (osoby powyżej 60 roku życia zamieszkujące, zgodnie z KC, obszar LSR Miasta Bydgoszcz*) . Zasadniczym celem projektu jest aktywizacja społeczna i integracja beneficjentów, poprzez realizację zajęć taneczno-ruchowych, z wykorzystaniem wsparcia psychologiczno-terapeutycznego i treningu technik pamięciowych. 

Zajęcia będą się odbywały na terenie kampusu WSG w Bydgoszczy, przy ul. Garbary 2. Zakłada się, że każdy 15 uczestników weźmie udział we wszystkich proponowanych formach wsparcia. Będą to:

1. Warsztaty taneczne: (40h). Zajęcia taneczne prowadzone przez instruktora tańca, które mają rozbudzić w uczestnikach emocje, prowadzące do uzyskania harmonii ciało-umysł, a tym samym do otwarcia się na świat, uzmysłowienie sobie własnych potrzeb, uzewnętrznienie emocji, wyrażenie siebie.

2. Realizacja warsztatów "Trening technik pamięciowych dla seniora" (16h). Celem warsztatu jest zapoznanie z podstawowymi mnemotechnikami (sposobami ułatwiającymi zapamiętywanie). Dzięki temu modułowi uczestnicy rozwiną pamięć krótkoterminową i długoterminową, wyobraźnię oraz umiejętność zapominania informacji zbędnych. 

3. Realizacja grupowych zajęć psychologicznych (18h), oscylująca wokół tematyki potrzebnej wskazanej grupie docelowej, podzielona na obszary tematyczne: Stres ma wielkie oczy - jak sobie z nim radzić, Emocjonalne rodeo - wahania nastroju, sytuacje trudne, Depresja - jak ja rozpoznać, Radzenie sobie ze stratą. 

4. Event finałowy: uczestnicy projektu + społeczność lokalna

5. Indywidualne wsparcie psychologiczne

REKRUTACJA

UWAGA: Rekrutacja zostaje przedłużona do dnia 27.11.2019.

Informacja dla osób, które już składały formularze zgłoszeniowe: Ten dzień jest jednocześnie ostatnim dniem przynoszenia wszelkiej dokumentacji uzupełniającej (zaświadczenia lekarskie, orzeczenia o niepełnosprawności oraz inne potwierdzające kryteria wskazane w rekrutacji).

Rekrutacja uczestników wg wniosku odbywać się będzie w okresie: 1.10.2019- 30.10.2019 r.

Kryteria obligatoryjne:
- wiek uczestnika 60+ 
- spełnienie kryteriów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej instytucji, orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacja osoby niepełnosprawnej, zaświadczenia lekarskiego o stanie
zdrowia lub gdy nie jest możliwe uzyskanie w/w dokumentów oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą). W przypadku niepełnosprawności bezwzględnie wymaga się orzeczenia/legitymacji.
- zamieszkiwanie na terenie LSR (lista dzielnic i konkretnych ulic poniżej)
- oświadczenie o nie braniu udziału w więcej niż 2 projektach dofinansowywanych przez LGD w ramach naboru 1/G/2018 oraz 1/G/2019

Kryteria fakultatywne:

- 1 pkt za każde kolejny udokumentowany powód wykluczenia
Przewiduje się nabór na zasadzie kolejności zgłoszeń osób spełniających kryteria obligatoryjne projektu. W przypadku zwolnienia się miejsc, przewiduje się nabór uzupełniający, z listy dodatkowej lub dodatkowy nabór.

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku  Wyższej Szkoły Gospodarki
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 07 07
e-mail: u3w@byd.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykaz jednostek urbanistycznych Miasta Bydgoszczy objętych LSR. Tylko mieszkańcy wskazanych dzielnic/ulic będą zakwalifikowani do projektu:

1. Śródmieście
2. Bocianowo
3. Wilczak
4. Błonie
5. Fordon I
6. Fordon II
7. Okole

NR JEDN. URB. 22

NAZWA I GRANICE JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ Śródmieście
19 Marca 1981, 20 Stycznia 1920 3-15, 3 Maja, Asnyka Adama, Batorego Stefana, Bernardyńska poza 2-4, Rondo Bernardyńskie, Berwińskiego Ryszarda, Bohaterów Getta, Bulwary, Chrobrego Bolesława, Chwytowo, Cieszkowskiego Augusta, Czartoryskiego Adama, Długa, Dolina 2-6, Księcia Druckiego-Lubeckiego Franciszka, Drukarska, Dworcowa, Farna, Św. Floriana, Marsz. Focha 2-34, Marsz. Focha – nieparzyste, Fredry Aleksandra, Gdańska 1-83, Gdańska 2-68, Gimnazjalna, Grodzka, Grudziądzka, Rondo Grunwaldzkie, Rondo Jagiellonów, Jagiellońska 1-49, Jagiellońska 2-50, Jana Kazimierza, Jankowskiego Szczepana, Jezuicka, Karmelicka, Kasprowicza Jana, Kiepury Jana, Kochanowskiego Jana, Kołłątaja Hugona, Komedy Krzysztofa, Ks. Konarskiego Stanisława, Kopernika Mikołaja, Ks. Kordeckiego Augustyna, Plac Kościeleckich, Krasińskiego Zygmunta, Kręta, Królowej Jadwigi od 16 i od 23 do końca, Krótka, Kruszwicka, Ku Młynom, Kwiatowa, Langiewicza Mariana, Libelta Karola, Lipowa, Park Ludowy im. Wincentego Witosa, Magdzińskiego Teofila, Magiczne Schodki, Ks. Malczewskiego Tadeusza, dr. Marcinkowskiego Karola, Ks. Markwarta Ryszarda, Matejki Jana, Mazowiecka, Mennica, Mickiewicza Adama - parzyste, Miłosza Czesława, Moczyńskiego Zygmunta, Mostowa, Niedźwiedzia, Nowy Rynek od 1 i od 2 do 12, Obrońców Bydgoszczy, Ogród Jagiełły, Ossolińskich, Paderewskiego Ignacego 2-8, Parkowa, Piotrowskiego Maksymiliana, Plac Piastowski, Pocztowa, Pod Blankami, Podgórna 3-11, Podgórna 6-20, Podolska, Podwale, Pomorska 1-57, Pomorska 2-72, Powstańców Wielkopolskich 2-10, Poznańska, Plac Poznański, Preissa Waldemara, Przesmyk, Przy Katedrze, Przy Zamczysku, Przyrzecze, Reja Mikołaja, Rejtana Tadeusza, Reymonta Władysława Stanisława, Rumińskiego Bolesława, Rybi Rynek, Sielanka, Sienkiewicza Henryka 1-43,2-42, Ks. Sieńki, Ks. Ludwika, Ks. Skargi Piotra, Słowackiego Juliusza, Sobieskiego Jana III, Solidarności, Gen. Sowińskiego Józefa 1-33, Gen. Sowińskiego Józefa 2-8, Spichlerna, Stary Port, Stary Rynek, Staszica Stanisława, Sulimy-Kamińskiego Jerzego, Szwalbego Andrzeja, Szymanowskiego Karola, Ślusarska, Śniadeckich Jana i Jędrzeja, Świętej Trójcy, Świętojańska - nieparzyste, Tamka, Plac Teatralny, Terasy 2,1-3, Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, Trybunalska, Turwida Mariana, Unii Lubelskiej, Urocza, Wały Jagiellońskie, Dr Warmińskiego Emila, Warszawska, Wąska, Wełniany Rynek, Weyssenhoffa Józefa 11, Weyssenhoffa Józefa 2-8, Wierzbickiego Melchiora, Wileńska, Plac Wolności, Wyspiańskiego Stanisława, Wzgórze J. H. Dąbrowskiego, Zaułek, Zbawiciela, Zbożowy Rynek 10, Zbożowy Rynek 1-5, Zbożowy Rynek 2-8, Zbożowy Rynek 9-11, Zduny, Zygmunta Augusta - parzyste do 22


NR JEDN. URB. 20
NAZWA I GRANICE JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: Bocianowo
20 Stycznia 1920 17-45, 20 Stycznia 1920 2-44, Artyleryjska, Bocianowo, Chocimska, Chodkiewicza Jana Karola 1-21, Chodkiewicza Jana Karola 2-30, Gdańska 70-140, Gdańska 85-145, Hetmańska, Kaszubska, Kościuszki Tadeusza, Mickiewicza Adama - nieparzyste, Niemcewicza Juliana Ursyna, Wiadukt Niepodległości, Ogrodowa, Ogród Botaniczny, Paderewskiego Ignacego 10-30, Paderewskiego Ignacego 1-31, Pomorska 59-83, Pomorska 74-88, Powstańców Wielkopolskich 1, Racławicka, Rycerska, Sienkiewicza Henryka 44-60, Sienkiewicza Henryka 45-61, Gen. Sowińskiego Józefa 10-34, Szugyi Trajtlera Józefa, Świecka, Świętojańska - parzyste, Weyssenhoffa Józefa 1-9, Zamojskiego Jana, Zygmunta Augusta 24-40, Żółkiewskiego Stanisława.

NR JEDN. URB. 18
NAZWA I GRANICE JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: Wilczak
16 Pułku Ułanów Wlkp. Od 10 do końca, 16 Pułku Ułanów Wlkp. Od 3 do końca, Chłopickiego Józefa, Czarnieckiego Stefana, Czerwonego Krzyża – nieparzyste do 61, Dolina 1-57, Dolina 8-58, Lotników, Lubelska, Miedza, Na Wzgórzu, Nakielska 1-77, Nakielska 18-76, Pola Wincentego, Różana, Stawowa 1-13, Stawowa 2-42, Szwoleżerów, Ułańska, Wrocławska 1-5, Wysoka 4-48

NR JEDN. URB. 19
NAZWA I GRANICE JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: Błonie
11 Dywizjonu Artylerii Konnej , 16 Pułku Ułanów Wlkp. 1 (skwer), 16 Pułku Ułanów Wlkp. 2-8, 2 Korpusu Obrony Powietrznej, Abrahama Romana, Broniewskiego Władysława, Dmowskiego Romana, Dunarowskiego Władysława, Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa, Kasprzaka Marcina, Korczaka Janusza, Koszarowa, Gen. Madalińskiego Antoniego 2-8, Morcinka Gustawa, Ofiar Katynia, Okrzei Stefana, Połtyna Eugeniusza, Ks. Schulza Józefa, Seminaryjna, Stawowa 15-63, Szubińska 2-32, Waryńskiego Ludwika, Wysoka 2,1-47

NR JEDN. URB. 7
NAZWA I GRANICE JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: Fordon I
Akademicka, Albrychta Wojciecha, Aleje prof. Kaliskiego Sylwestra, gen. Andersa Władysława (do ul. Barciszewskiego), Andersena Christiana, Azbestowa, Barciszewskiego Leona, Bartłomieja z Bydgoszczy, gen. Berlinga Zygmunta, Bielawskiego Jana, Bołtucia Mikołaja, Brzechwy Jana, Brzęczkowskiego Stanisława, Ks. Brzóski Stanisława, Bydgoskich Olimpijczyków, Chłodzińskiego Romana, Chrzanowskiego Bernarda, Ciszewskiego Stefana, Czerskiego Michała, Daszyńskiego Ignacego, Drygałowej Walerii, Dubois Stanisława, Duracza Teodora, Dworzec, Fiedlera Konrada, Fordońska od 216 do końca, Fordońska od 211 do końca, Frydrycha, Władysława, Garczyńskiego Stefana, Gawędy,Ppor. Gierczak Emilii, Gordona Wincentego, Gościnna, Grobelskiego Michała, Igrzyskowa, Jasiniecka, Jędruszka Antoniego, Kaczmarczyka Romana, Kalinowskiego, Kapeluszników, Gen. Kleeberga Franciszka, Kleina Jana, Kocerki Teodora, Konfederatów Barskich, Korfantego Wojciecha, Krysiewiczowej Felicji, Kuligowskiego Zygmunta, Kulmatyckiego Włodzimierza, Kulpińskiego Henryka, Kwarcowa, Kwiatkowskiego Eugeniusza, Langego Oskara, Lehmana Stanisława, Licznerskiego Alfonsa, Łabendzińskiego Stanisława, Łochowskiego Wojciecha, Magazynowa, Majtkowskiego Stefana, Matki Teresy z Kalkuty, Mielczarskiego Romualda, Mieszka I, Monte Cassino, Nad Wisłą, Nieduszyńskiego Czesława, Nowickiego Bronisława Zygfryda, Opalowa, Pałubickiego Rajmunda, Pawła z Łęczycy, Dr. Piechockiego Jana, Piórka Władysława, Piwnika-Ponurego Jana, Pod Skarpą1-77,2-76, Podłużna, Połukarda Mieczysława, Porazińskiej Janiny, Powalisza Józefa, Prejsa Juliana, Produkcyjna, Przy Tartaku, Przyjaciół, Rataja Macieja, Rejewskiego Mariana poza 1, Rodzinna, Roentgena Wilhelma, Dr. Romanowskiej Izabeli, Rupniewskiego Jerzego, Rydygiera Ludwika, Rzeźniackiego Wojciecha, Sielska, Skarżyńskiego Stanisława, Sosnowskiego Ludwika, Stamma Feliksa, Staszewskiego Wojciecha,Stwosza Wita, Styki Jana, Sucha, Mjr. Sucharskiego Henryka, Suczyńska, Sybiraków, Szafirowa, Szancera Jana Marcina, Szczęśliwa, Szelburg-Zarembiny Ewy, Szkolna, Szlakowa, Szybowcowa, Płk. Tałdykina Iwana, Targowisko, Teski Jana, gen. Thommee Wiktora, Traktorzystów, Transportowa, Ks. Trybowskiego Zygmunta, Twardzickiego Józefa, Tychoniewicza Stanisława, Wańkowicza Melchiora, Wardyńskiego Bartłomieja, Wielicza Mieczysława, Wierzejewskiego Jana, Willowa, Wiszniewskiego Piotra, Witeckiego Franciszka Witosa Wincentego, Wróblewskiego Waleriana, Wyszogrodzka, Zurna Edwarda, Żemojtela Władysława

NR JEDN. URB. 7
NAZWA I GRANICE JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: Fordon II
2 Października, Altanowa, Ametystowa, Gen. Andersa Władysława (od ul. Barciszewskiego), Armii Ludowej, Bachledy Klimka, Bażańskich, Bielskiego Marcina, Biernackiego Edmunda, Bieszczadzka 1-31,2-32, Gen. Bora-Komorowskiego Tadeusza, Gen. Bortnowskiego Władysława, Boruckiego Kazimierza, Brzegowa, Bursztynowa, Bydgoska, Cechowa, Celna, Chałubińskiego Tytusa, Chełmońskiego Józefa, Chmielewskiego Konstantego, Ciasna, Cierpicka, Czarlińskich, Czecha Bronisława, Derdowskiego Hieronima, Dorodna, Gen. Dowbór-Muśnickiego Józefa, Skwer im. Fieldorfa - Nila Augusta Emila, Ks. Filipiaka Jana, Filomatów, Flotylii Wiślanej, Most Fordoński im. Modrzejewskiego Rudolfa, Frycza-Modrzewskiego Andrzeja, Galla Anonima, Geodetów, Gieryna Narcyza, Góralska, Górs. Ochot. Pogot. Ratunkowego, gen. Grota-Roweckiego Stefana, Gryfa Pomorskiego, Gen. Hallera Józefa, Janka z Czarnkowa, Janosika, Jarużyńska, Juhasów, Kadłubka Wincentego, Kameralna, Karowskiego Piotra, Kasztelańska, Kiedrowskiego Franciszka, Komisji Edukacji Narodowej, Korzeniowskiego Józefa, Kościelna, Kotarbińskiego Tadeusza, Kromera Marcina, Krygera Konstantego, Kryształowa, Lawinowa, Lądowa, Majowa, Marcińczaka Bolesława, Mariampolska, Marusarzówny Heleny, Mączna, Nawigacyjna, Obrońców Helu, Gen. Okulickiego Leopolda, Ordynacka, Orląt Lwowskich, Osiedlowa, Osielska, Palińskiego Piotra, Patrolowa, Pelplińska, Piastowa, Piekary, Pielęgniarska, Pienińska, Marsz. Piłsudskiego Józefa, Pod Reglami, Podgórze, Posłusznego Leona, Powstania Styczniowego, Promenada, Przełomowa, Przesmyckiego Zenona, Przy Bożnicy, Przybyszewskiego Stanisława, Przytulna, Rakowa, Roja Wojciecha, Rybaki, Rynek, Ryńskiego Mikołaja, Sabały, Salezjańska, Samotna, Saska, Siemaszkowej Wandy, Gen. Sikorskiego Władysława, Stabrowskiej Haliny, Sudecka, Swobodna, Ks. Szydzika Józefa, Śniegockiego Tomasza, Śnieżna, Gen. Taczaka Stanisława, Taterników, Tatrzańska, Tomaszewskiego Stanisława, Topazowa, Tuchołkowej Stefanii, Warneńczyka Władysława, Witkiewicza Stanisława, Wojciechowskiego Jakuba, Wolna, Wybranowskiego Łukasza, Wybrzeże im. Prez. G. Narutowicza, Wybudowania, Wyzwolenia, Zakładowa, Zaruskiego Mariusza, Zawadzkiego, Zborowskiego Juliusza, Zbójnicka, Zofińska, Zwierzyniecka, Żeromskiego Stefana

NR JEDN. URB. 16
NAZWA I GRANICE JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: Okole
Ul. Bronikowskiego Józefa 3-25; Plac Chełmiński; Czarna Droga, Chełmińska; Długosza Jana; Focha Marszałka 50-50; Garbary; Graniczna; Grottgera Artura, Grunwaldzka 1-167, Grunwaldzka 2-122; Jackowskiego Maksymiliana; Jasna; Kanałowa; Kącik; Kraszewskiego Józefa Ignacego; Królowej Jadwigi 2-12; Most Królowej Jadwigi 1-21; Łokietka Władysława; Młyńska; Nad Kanałem; Nadrzeczna; Nakielska 2-10; Naruszewicza Adama; Nowogrodzka; Siemiradzkiego Henryka; Staroszkolna; Śląska; Śluzowa; Wrocławska 4-8; Wrocławska 5-11; Bulwar Malinowskiego Sebastiana

 

UWAGA!
Decyzją Wojewody dokonano zmian w nazwach ulic wchodzących w obszar LSR:
z Armii Ludowej – na ppor. Danuty Siedzikówny „Inki”
z gen. Zygmunta Berlinga – na gen. Augusta Fieldorfa „Nila”
z Oskara Langego – na mjr. Jana Henryka Żychonia
z Stanisława Lehmana – na Władysława Stomy
z Bolesława Rumińskiego – na Krzysztofa Gotowskiego
z płk. Iwana Tałdykina – na gen. Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego
z Romana Chłodzińskiego – na Kazimierza Hoffmana
z Jana Piechockiego – na Zbigniewa Raszewskiego
z Teodora Duracza – na Tomasza Golloba