Uniwersytet Trzeciego Wieku

Oferta

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy może być każdy, kto pragnie pogłębiać wiedzę i przejawia chęć własnego rozwoju.

Osoba, która nie posiada statusu słuchacza może uczestniczyć w wybranych wykładach po uiszczeniu opłaty za dany wykład.

WARUNKI UCZESTNICTWA W UNIWERSYTECIE III WIEKU
* złożenie stosownych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji
* wniesienie opłat określonych w Deklaracji Przystąpienia do Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki

WYMAGANE DOKUMENTY
Wszyscy kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
* Deklaracja Przystąpienia do Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki
* kserokopia dowodu wpłaty
OPŁATY
* 75,00 zł - opłata semestralna (uprawnia do udziału we wszystkich wykładach w semestrze)
* 150,00 zł - opłata roczna (uprawnia do udziału we wszystkich wykładach w roku)
* 35,00 zł - opłata za wybrany wykład dla osób, które nie są słuchaczami Uniwersytetu III Wieku WSG
* Warsztaty dodatkowe: wg opłat w cenniku zajęć dodatkowychKandydaci proszeni są o dokonywanie opłat przelewem na poniższe konto:

(UWAGA W CZERWCU 2018 NASTĄPIŁA ZMIANA KONTA. PONIŻEJ AKTUALNY NUMER)

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2


46 1090 1072 0000 0001 3688 9669
z dopiskiem "opłata za UTW"

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, budynek Willa, pok. 3  (parter)
85-229 Bydgoszcz
tel. 52 567 07 07
e-mail: u3w@byd.pl