Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zajęcia językowe

             

 

Celem zajęć jest wykształcenie u słuchaczy kompetencji językowej i komunikacyjnej umożliwiającej porozumiewanie się w języku obcym w rozmaitych sytuacjach życiowych, na różnym poziomie znajomości języka. Program jest angażujący i motywujący dla uczących się dzięki właściwemu doborowi omawianych zagadnień, ich ciekawemu ujęciu oraz materiałom dydaktycznym. Podczas zajęć szczególny nacisk kierowany jest na rozwój mowy, znajomości słownictwa i podstawowych umiejętności komunikacyjnych oraz na zaszczepienie pozytywnego stosunku do nauki języka obcego.
Forma kursu zachęca do jak najczęstszych interakcji komunikacyjnych poprzez pracę w parach, odgrywanie scenek sytuacyjnych, rozmowy, dyskusje, podczas których słuchacze ćwiczą nowe struktury leksykalne i gramatyczne oraz używają ich w odpowiednim kontekście.

W ofercie:

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Język francuski

Zajęcia odbywają się w grupach 8-14 osobowych, różniących się stopniem znajomości języka obcego, począwszy od poziomu podstawowego, średniozaawansowanego po zaawansowany. Lektorzy dostosowują materiał i omawiane treści do możliwości grupy. Program zakłada realizację 1,5 godziny tygodniowo przez cały rok akademicki ( od października do czerwca).

Cele zajęć:

 • Rozwijanie umiejętności czytania i pisania w języku obcym
 • Doskonalenie czytania ze zrozumieniem
 • Skuteczne używanie języka obcego w codziennych sytuacjach, przykładowe scenki
 • Wyrabianie umiejętności pracy z pomocami dydaktycznymi ( słowniki, filmy)
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego tworzenia wypowiedzi pisemnych i ustnych
 • Wypracowanie odpowiednich technik pracy, motywujących do rozwijania i przyswajania wiadomości
 • Wzbogacenie słownictwa
 • Przełamanie bariery mówienia w języku obcym.

Koszt udziału w zajęciach :

55 zł/ miesiąc - cena dla Słuchaczy UTW WSG

85 zł/ miesiąc - cena dla osób spoza UTW WSG