Uniwersytet Trzeciego Wieku

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ UTW

Poniżej znajdują się  opisy projektów realizowanych przez Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy wraz z Akademicką Fundacją Gaudeamus:

  1. „Festiwal Twórczości Uniwersytetów Trzeciego Wieku” 
  2.  Regionalna Sieć Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG szansą rozwoju kulturalnego i artystycznego Seniorów"   
  3. „Artystyczna dusza po 50-tce."


Fundacja Gaudeamus realizując projekt „Festiwal Twórczości Uniwersytetów Trzeciego Wieku” osiągnęła następujące cele:

- rozwój aktywności twórczej,

- propagowanie i prezentacja twórczości własnej oraz innych autorów,
- integracja środowisk Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
- pokonywanie problemu samotności wśród osób starszych,
- organizowanie czasu wolnego dla osób po 50 roku życia poprzez organizacje imprez artystycznych,
- współpraca kulturalna i wymiana doświadczeń środowisk osób starszych.
Festiwal adresowany był do seniorów, którzy chcą zaprezentować swoje umiejętności artystyczne na scenie. Miał charakter konkursu na najciekawsze prezentacje artystyczne w różnych kategoriach. Podczas festiwalu aktywni seniorzy zaprezentowali ą swoje „dzieła” z różnych dziedzin sztuki przed szeroką bydgoską publicznością.

Festiwal zostanie podzielony był na 4 kategorie:
- Taniec – w tej kategorii udział brały zespoły wszystkich form tańca działające w jednostkach kulturalnych i oświatowych
- Śpiew – każdy uczestnik wykonywał 2 przygotowane przez siebie utwory o dowolnej tematyce.
- Teatr - prezentowane różnorodne formy teatralne np.: teatry
dramatyczne, teatry poetyckie, teatry publicystyczne, teatry pantomimy, teatry lalkowe)
- Poezja forma i tematyka wierszy biorących udział w festiwalu są dowolne.


"Regionalna Sieć Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG szansą rozwoju kulturalnego i artystycznego Seniorów"   

Akademicka Fundacja „Gaudeamus” działając w imieniu Regionalnej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku WSG otrzymała dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zorganizowanych zostało 15 BEZPŁATNYCH warsztatów tematycznych, po jednym w każdej miejscowości.
1. Warsztaty decoupage
2. Warsztaty tworzenia własnej biżuterii
3. Warsztaty scrapbookingu
4. Warsztaty filcowania
5. Warsztaty malarstwa, rysunku i batiku


"Artystyczna dusza po 50-tce."

Akademicka Fundacja „Gaudeamus” działając w imieniu Regionalnej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku WSG otrzymała dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Celem projektu „Artystyczna dusza po 50-tce” jest aktywizacja kulturalna ludzi starszych zmierzająca do zwiększenia zaangażowania w życie kulturalne i artystyczne oraz promocja turystyczna regionu Krajny i Pałuk. W ramach projektu zorganizowane zostały zajęcia z: decoupage, malarstwa, rysunku i batiku, filcowania, tworzenia biżuterii, scrapbookingu oraz warsztaty z florystyki hobbystycznej.
Miejscem realizacji projektu była Kcynia i Szubin.