Uniwersytet Trzeciego Wieku

UTW Osielsko z wizytą w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Osielsku wybrali się na ciekawą wycieczkę do Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa w Bydgoszczy. Relację przygotowała Jolanta L. Wróblewska - przewodnicząca grupy z Osielska.

Pani dr Aleksandra Jankowska mimo młodego wieku w bardzo ciekawy sposób przedstawiła nam historię powstania w/w placówki. Oprowadzając nas po stałej ekspozycji zapoznaliśmy się z historią RP po 1918 r. Zbiory dotyczą polskiej służby dyplomatycznej na uchodźstwie, życia i działalności Polonii w różnych częściach świata. Bardzo ciekawa ekspozycja poświęcona żołnierzom AK, gen. Hallerowi, gen. Maczkowi. Mundury wojskowe, broń, plecaki, korespondencja. Muzeum to jednostka, która gromadzi, przechowuje, opracowuje, a także udostępnia materiały po 1918r. Liczne zbiory pochodzą z prywatnych kolekcji. Wanda oraz Karol Poznański, który był ostatnim konsulem generalnym w Londynie przekazali wiele eksponatów do bydgoskiego muzeum. Wanda Poznańska pod koniec swego długiego i pracowitego życia, liczne eksponaty przekazała prof. A. Sudołowi – który jest pomysłodawcą tej ciekawej placówki. Po wycieczce poszliśmy do kina na zabawny polski film.

I tak nam minął dzień „emeryta”.