Uniwersytet Trzeciego Wieku

II TURNIEJ SZACHOWY W CEKCYNIE

Regulamin II Turnieju Szachowego Regionalnej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku WSG
I CEL TURNIEJU
- integracja słuchaczy UTW WSG - popularyzacja gry w szachy wśród osób starszych 50+ - propagowanie zasady gry fair play - rywalizacja sportowa - ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań
II PATRONAT
- Wójt Gminy Cekcyn
- Wyższa Szkoła Gospodarki
III PATRONAT MEDIALNY
- Tygodnik Tucholski
IV ORGANIZATOR
- sekcja szachowa działająca przy UTW WSG filia w Cekcynie
V SĘDZIA GŁÓWNY
- Piotr Jarosz – sędzia klasy I
VI TERMIN I MIEJSCE
Zawody odbędą się w sobotę, 6 kwietnia 2019 r. w Ośrodku Turystycznym „Jarzębina” ul. Ogrodowa 17, 89-511 Cekcyn. Otwarcie zawodów o godz. 10:00.
VII UCZESTNICTWO
W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy słuchacze UTW WSG oraz amatorzy królewskiej gry mający minimum 50 lat (rocznik 1969 i starsi), bez względu na płeć oraz posiadaną kategorię szachową.
VIII SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim w jednej grupie, na dystansie 7 rund. Kojarzenie komputerowe. Tempo gry wynosi po 15 minut dla każdego zawodnika na partię. W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego. Turniej nie zgłoszony do FIDE.
W przypadku małej ilości zgłoszeń turniej może zostać rozegrany systemem każdy z każdym.
IX OCENA WYNIKÓW
Kolejność zawodników ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów, licząc 1 pkt za wygraną, 0,5 pkt za remis i 0 pkt za przegraną, a w razie równości decyduje kolejno: skrócony system wartościowania Buchholza, liczba zwycięstw, pełny system wartościowania Buchholza.
X PROGRAM TURNIEJU
Godz.09.30 – 09.50 Potwierdzenie udziału oraz zapisy zawodników, jeśli będą wolne miejsca Godz.09.55 Otwarcie Turnieju, komunikaty i regulamin Turnieju Godz.10.00 - I-IV runda Godz.12.15 - PRZERWA godz.12.45 - V-VII runda godz.14.30 - Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, zakończenie turnieju
XI ZGŁOSZENIA
Do 30.03.2019 r. - na stronie internetowej Chessarbitra,
lub u Henryka Gumińskiego tel. kont. 884-785-792, email kont. rada.gminy@cekcyn.pl
Istnieje możliwość dokonania zgłoszenia w dniu turnieju do godz. 9:30.
XII FINANSOWANIE I NAGRODY
Zawodnicy startują i ubezpieczają się na koszt własny. I miejsce – PUCHAR + DYPLOM II miejsce - PUCHAR + DYPLOM III miejsce - PUCHAR + DYPLOM
I miejsce – PUCHAR + DYPLOM – uczestnik sekcji szachowej UTW WSG
XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:
a) utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
b) korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem,
c) przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju. Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.
2. Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników. Za opiekę, stan zdrowia oraz ubezpieczenie zawodników odpowiedzialny jest sam zawodnik lub instytucja delegująca zawodnika do udziału w turnieju.
3. Dla zawodników organizator zapewnia ciepłe i zimne napoje oraz ciastka i kanapki.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, który zastrzega sobie prawo zmian regulaminu.
5. Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.
6. Liczba uczestników jest ograniczona do 40 osób.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 marca 2019 r.
Przewodniczący Sekcji szachowej
/-/ Henryk Gumiński