Uniwersytet Trzeciego Wieku

Regionalna sieć

Czarnków

 

Na postawie porozumienia o patronacie naukowym zawiązała się współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki a Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Czarnkowie, jej efektem jest objęcie działającego UTW patronatem naukowym przez Wyższą Szkołę Gospodarki.

 

 


 

DANE KONTAKTOWE

Biuro Zarządu UTW:

ul. Browarna 6

64-700 Czarnków

Tel. – 508 899 960

Tel. biuro – 506 269 415

email – utw.czarnkow@op.pl

 

www.uniwersytet3wiekuczarnkow.pl