Uniwersytet Trzeciego Wieku

Regionalna sieć

Złotów

 

 

Na postawie porozumienia o patronacie naukowym zawiązała się współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki a Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Złotowie, jej efektem jest objęcie działającego UTW patronatem naukowym przez Wyższą Szkołę Gospodarki.

 

 

Biuro Uniwersytetu mieści się w Urzędzie Miejskim w Złotowie przy Aleja Piasta 1, 77-400

Biuro jest czynne w środy w godzinach 10-12.

Telefon: 672 633 306

 

Adres e-mail: biuro@utw-zlotow.pl

www.utw-zlotow.pl