Uniwersytet Trzeciego Wieku

Regionalna sieć

Łysomice

Gmina Łysomice

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wykładów w roku akademickim 2023/2024

HARMONOGRAM WYKŁADÓW SEMESTR II

 

Wykłady odbywają się pod adresem:

Galeria Spotkań w Łysomicach,

ul. Sadowa 2c,

87-148 Łysomice Na postawie porozumienia o współpracy z dnia 05 lipca 2012 roku zawiązała się współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy a Gminą Łysomice, jej efektem jest utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Filii w Łysomicach. 

Zapisy:

Galeria Spotkań w
Łysomicach, ul. Sadowa
2c, 87-148 Łysomice