Uniwersytet Trzeciego Wieku

Regionalna sieć

Pruszcz


Gmina Pruszcz

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wykładów w roku akademickim 2023/2024
HARMONOGRAM WYKŁADÓW SEMESTR II

 

Wykłady odbywają się w:

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Sportowa 1

86-120 Pruszcz

 


 

Na postawie porozumienia o współpracy z dnia 7 kwietnia 2016 roku nawiązała się współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, Urzędem Gminy w Pruszczu oraz Gminną Biblioteką Publiczną, jej efektem jest utworzenie Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Pruszczu. 

Zapisy i szczegółowe informacje:

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Sportowa 1
86 - 120 Pruszcz

Osoba do kontaktu:

Dyrektor Biblioteki

Aleksandra Rosińska - Burek

nr tel. 52 52 12 738