Uniwersytet Trzeciego Wieku

Regionalna sieć

Dobrcz


Gmina Dobrcz

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wykładów w roku akademickim 2023/2024

HARMONOGRAM WYKŁADÓW SEMESTR II

  

 

 
 

Na postawie porozumienia o współpracy z dnia 16 kwietnia 2013 roku zawiązała się współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy a Gminnym Ośrodkiem Kultury, jej efektem jest utworzenie Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Dobrczu.


 


ZAPISY

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Długa 52
86 - 022 Dobrcz
nr tel. 52 381-81-31,
52 364-80-36