Uniwersytet Trzeciego Wieku

Regionalna sieć

Kowalewo Pomorskie

 

Gmina Kowalewo Pomorskie

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wykładów w roku akademickim 2023/2024

HARMONOGRAM WYKŁADÓW SEMESTR II 

Wykłady odbywają się w:

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury

ul. Plac Wolności 13

Kowalewo Pomorskie


 

Na postawie porozumienia o współpracy z dnia 11 kwietnia 2013  roku zawiązała się współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy a Gminą Kowalewo Pomorskie, jej efektem jest utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Filii w Kowalewie Pomorskim.

Zapisy i szczegółowe informacje:

Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo

Katarzyna Szczutowska

tel. 56 684 10 24 wew. 30

 

Zajęcia odbywają się w:

Miejsko-Gminny  Ośrodek Kultury
Plac Wolności 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie