Uniwersytet Trzeciego Wieku

Regionalna sieć

Ostrowite

Filia  UTW w Ostrowite w roku akademickim 2023/2024 została zawieszona

 

Na postawie porozumienia o współpracy z dnia 28 marca 2019 roku następił rozwój współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy a Gminą Golub-Dobrzyń. Jej efektem jest utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki Filia w Ostrowitem.

 

 

 

 

Zapisy i szczegółowe informacje:

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
Centrala tel.: 56 683 54 00 (-03)

Osoba do kontaktu:

Patryk Skorski

 

Wykłady odbywają się w :

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ostrowitem

Ostrowite 42

87-400 Golub-Dobrzyń