Uniwersytet Trzeciego Wieku

Regionalna sieć

Słupsk

 

Na postawie porozumienia z dnia 31 marca 2012 roku zawiązała się współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy a Centrum Edukacyjnym "TECHNIK", jej efektem było utworzenie Pomorskiego Uniwersytetu Trzeciego Wyższej Szkoły Gospodarki.


Osoba do kontaktu: Kazimierz Duda

59 841 71 09
728 964 477
technik@technik.slupsk.pl

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z
oficjalną stroną Uniwersytetu!


 www.technik.slupsk.pl/seniorzy