Uniwersytet Trzeciego Wieku

Regionalna sieć

Strzelno

  

Na postawie porozumienia o patronacie naukowym zawiązała się współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki a Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Strzelnie. Jej efektem jest objęcie działającego UTW patronatem naukowym przez Wyższą Szkołę Gospodarki.

 

 


 

Biuro UTW Strzelno mieści się przy ul.Gimnazjalnej 17 w Strzelnie
 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Strzelnie

88-320 Strzelno

tel. 889-021-500