Uniwersytet Trzeciego Wieku

Regionalna sieć

SzubinGmina Szubin

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wykładów w roku akademickim 2023/2024

HARMONOGRAM WYKŁADÓW SEMESTR II

  

Na postawie porozumienia o współpracy z dnia 21 marca 2013 roku zawiązała się współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy a Szubińskim Domem Kultury, jej efektem jest utworzenie Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Szubinie.

 


 

Zapisy:

Szubiński Dom Kultury
ul. Kcyńska 13
89-200 Szubin
nr tel. 52 384 82 35