Uniwersytet Trzeciego Wieku

Regionalna sieć

Koronowo

Gmina Koronowo

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wykładów w roku akademickim 2023/2024

 

  HRMONOGRAM WYKŁADÓW SEMESTR II 

Na postawie porozumienia o współpracy z dnia 28 listopada 2012 roku nawiązała się współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy a Gminą Koronowo, jej efektem jest utworzenie Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Koronowie.

 

 Zapisy:
Zespół Szkół Zawodowych im. gen. S. Maczka,
ul. Dworcowa 53,
86-010 Koronowo
tel. 52 3822-246