Uniwersytet Trzeciego Wieku

Regionalna sieć

Trzcianka

 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku działający pod patronatem naukowym Wyższej Szkoły Gospodarki


                    

 

Na postawie porozumienia o patronacie naukowym zawiązała się współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki a Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Trzciance, jej efektem jest objęcie działającego UTW patronatem naukowym przez Wyższą Szkołę Gospodarki.

 Biuro UTW Trzcianka 

                                                              Centrum Integracji Społecznej /CIS/
                                                                                  Plac Pocztowy 25
                                                                                   64-980 Trzcianka

e-mail: trzcianka.utw@wp.pl

www.trzcianka-utw.5v.pl