Uniwersytet Trzeciego Wieku

Regionalna sieć

Wąpielsk

Wszystkie obrazy

Gmina Dobrcz

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wykładów w roku akademickim 2023/2024

 HARMONOGRAM WYKŁADÓW SEMESTR II

 

 Wykłady odbywają się w:

Gminny Ośrodek Kultury w Wąpielsku,

Wąpielsk 59C

87-337 Wąpielsk

Na postawie porozumienia o współpracy z dnia 15 listopad 2016 roku zawiązała się współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy a Urzędem Gminy Wąpielsk, jej efektem jest utworzenie Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Wąpielsku.