Uniwersytet Trzeciego Wieku

Regionalna sieć

Wąpielsk

Wszystkie obrazy

Gmina Dobrcz

Harmonogram na rok akademicki 2024/2025- wkrótce 

 

 

 

 Wykłady odbywają się w:

Gminny Ośrodek Kultury w Wąpielsku,

Wąpielsk 59C

87-337 Wąpielsk

Na postawie porozumienia o współpracy z dnia 15 listopad 2016 roku zawiązała się współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy a Urzędem Gminy Wąpielsk, jej efektem jest utworzenie Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Wąpielsku.