Uniwersytet Trzeciego Wieku

Regionalna sieć

Działdowo

 

Na postawie porozumienia o patronacie naukowym zawiązała się współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki a Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Działdowie, jej efektem jest objęcie działającego UTW patronatem naukowym przez Wyższą Szkołę Gospodarki. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku
P. D. C K U
ul. Polna 11a
13-200 Działdowo

Numery telefonów:
697 59 49 - biuro
668 825 633 - Prezes

zarzad@utwdzialdowo.eu

www.utwdzialdowo.eu