Uniwersytet Trzeciego Wieku

Regionalna sieć

Gostycyn

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wykładów w roku akademickim 2023/2024

 HARMONOGRAM WYKŁADÓW SEMESTR II

 

 

 

Na postawie porozumienia o współpracy z dnia 16 września 2019 roku nawiązała się współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy a Gminą Gostycyn, jej efektem jest utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki Filia w Gostycynie.

Zapisy i szczegółowe informacje:

Urząd Gminy Gostycyn

ul. Bydgoska 8, 89-520 Gostycyn

nr tel. +48 523367310

Osoba do kontaktu:

Iwona Śpica


Wykłady odbywają się w :

Sali widowiskowej Gmiennego Ośrodka Kultury w Gostycynie

ul. Główna 35

89-520 Gostycyn