Uniwersytet Trzeciego Wieku

Regionalna sieć

Piła

Na postawie porozumienia o patronacie naukowym zawiązała się współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki a Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Pile, jej efektem jest objęcie działającego UTW patronatem naukowym przez Wyższą Szkołę Gospodarki.

 


Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile
ul. Sikorskiego 9
64-920 PIŁA
Tel.: 67 211 73 12
e-mail: utw@wsb.pila.pl

www.utw.pila.pl